Medische vrijwaring
De inhoud van deze app wordt aangeboden als een informatiebron en dient uitsluitend als zodanig te worden beschouwd. Indien u medische klachten heeft, of u heeft daarvan het vermoeden, neemt u dan direct contact op met uw medisch specialist. Deze app is niet bedoeld om in de plaats te treden van of voor te gaan op de begeleiding, aanwijzingen of adviezen van uw medisch specialist of diëtist. Voor vragen met betrekking tot behandelingsaangelegenheden, dient u zoals gebruikelijk direct contact op te nemen met uw medisch specialist of diëtist.
Algemeen
De literatuur die verslag doet van (onderzoek naar) metabole ziekten is zeer uitgebreid en complex, met voortdurende zowel de uitbreiding van inzicht in de wijze van behandelen van de betreffende aandoening(en). De vertaling van deze kennis en data naar deze app vereist simplificatie en daardoor is het mogelijk dat er inconsistenties voorkomen.
Gebruiksvoorwaarden
Deze app biedt aanvullende informatie als een interactieve service aan gebruikers, zonder daar een vergoeding voor de vragen, met de uitdrukkelijke voorwaarde dat het gebruik van deze app betekent dat u alle gebruiksvoorwaarden daarmee heeft geaccepteerd. De samensteller van deze app behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden op ieder moment aan te passen, zonder daarvan afzonderlijk melding te maken.
Foto's
Gebruikte foto's zijn vrij van rechten en verkregen van:
- Pexels.com
- Flickr.com
- Flaticon.com
- foto's ingezonden door gebruikers van de App.

Gebruikers van de Eiwitarme Recepten app garanderen dat op de recepten en/of plaatjes, die door gebruikers worden aangedragen voor plaatsing binnen de App, geen intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. Samensteller van deze App is hiervoor niet verantwoordelijk.
Gebruik van content
Tenzij anders aangegeven, rust op alle informatie in deze app, zoals tekst, afbeeldingen, logo’s, iconen en foto’s auteursrecht ten behoeve van de samensteller van deze app en mag deze informatie niet worden verveelvoudigd, aangepast, opgeslagen, gebruikt in publicaties, verkocht of anderszins worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke toestemming daarvoor van de samensteller van deze app.
Algemene vrijwaring
De samensteller van deze app geeft geen garantie ten aanzien van, maar niet beperkt tot, de nauwkeurigheid, volledigheid, tijdigheid en betrouwbaarheid van de content van deze app. Productinformatie in de app kan afwijken van specifieke merkproducten, omdat de app uitgaat van gemiddelden of algemene productgegevens. Voor productspecificaties van een specifiek product dient u de voedingswaarde-informatie van de verpakking te gebruiken of de producent te raadplegen.
Beperking van aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord de samensteller van deze app en gelieerde partijen en haar bestuurders, directeuren, ander personeel of vrijwilligers niet in of buiten rechte aan te spreken uit hoofde van een claim die verband houdt met het gebruik van deze app en/of website waarmee deze app verbonden is.